Privacy en Cookies Beleid

Privacyverklaring
Van toepassing sinds 26-4-2018; laatst bijgewerkt op 26-4-2018
Global Health Supplements stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Global Health Supplements. Tijdens uw interactie met Global Health Supplements kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".
In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:
1. Reikwijdte en aanvaarding
2. Door Global Health Supplements verzamelde persoonsgegevens
3. Persoonsgegevens van kinderen
4. Waarom Global Health Supplements persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
5. Delen van persoonsgegevens door Global Health Supplements
6. Uw rechten
7. Veiligheid en bewaren van gegevens
8. Hoe contact opnemen

1 Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.
Door gebruik te maken van de Global Health Supplements sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Global Health Supplements sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.
Global Health Supplements behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.
2 Door Global Health Supplements verzamelde persoonsgegevens
Global Health Supplements kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van Global Health Supplements, mobiele applicaties, sms-programma’s of "branded" pagina's of applicaties van Global Health Supplements op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (Global Health Supplements sites);
 • Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de callcenters van de Global Health Supplements klantendienst; en
 • Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Global Health Supplements, of door dienstverleners namens Global Health Supplements, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:
• Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Global Health Supplements nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
• Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby's, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
• Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
• Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Global Health Supplements (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
• Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Global Health Supplements over uw ervaring met Global Health Supplements producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Global Health Supplements producten); en
• Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Global Health Supplements (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Global Health Supplements site.
2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een Global Health Supplements site gebruikt.
We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanner u een Global Health Supplements site bezoekt.
2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen
We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Global Health Supplements, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:
• persoonlijke contactinformatie; en
• alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.
We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.
3 Persoonsgegevens van kinderen
Global Health Supplements vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Global Health Supplements ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Global Health Supplements kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.
Global Health Supplements vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Global Health Supplements ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Global Health Supplements kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.
4 Waarom Global Health Supplements persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 
Global Health Supplements verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Global Health Supplements kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:
• Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Merk op dat er veel webshops zijn die Global Health Supplements producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Global Health Supplements. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.
• Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Global Health Supplements te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma's die verbonden zijn met uw account.
• Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.
• Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
• Personalisering: Global Health Supplements kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Global Health Supplements een vollediger beeld van u als consument, waarmee Global Health Supplements u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:
Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
Producten: om de producten van Global Health Supplements te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en
Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Global Health Supplements dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Global Health Supplements sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "online behavioural advertising". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.
• Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Global Health Supplements, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.
Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.
• Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

 • Community-functies op een Global Health Supplements site 

  Wanneer u een Global Health Supplements site met een community-functie bezoekt en recepten, foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan Global Health Supplements de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.
 • Virale websitefuncties

  Global Health Supplements kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een "tell-a-friend"-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

  Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden

  Global Health Supplements kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Global Health Supplements sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

  Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Global Health Supplements bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Global Health Supplements over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • Andere specifieke doeleinden 

  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Global Health Supplements sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

5 Delen van persoonsgegevens door Global Health Supplements 
 
Global Health Supplements deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.
Global Health Supplements kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:
5.1 Verwante bedrijven
Global Health Supplements kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.
5.2 Dienstverleners
Global Health Supplements kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Global Health Supplements, met inbegrip van het aanbieden van de Global Health Supplements sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
Global Health Supplements eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Global Health Supplements site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties
Global Health Supplements kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Global Health Supplements raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Global Health Supplements, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.
5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht
Global Health Supplements kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Global Health Supplements te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.
In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Global Health Supplements door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Global Health Supplements wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.
6 Uw rechten
6.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten
U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Global Health Supplements ("opt-out") en kunt dat doen door:
(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;
(b) als u een account hebt bij Global Health Supplements, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of
(c) met ons contact op te nemen .
Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Global Health Supplements kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).
6.2 Toegang en rechtzetting
U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons  daartoe een verzoek sturen. Als Global Health Supplements geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.
U hebt ook het recht om Global Health Supplements te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij Global Health Supplements een account hebt voor een Global Health Supplements site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de Global Health Supplements site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons  een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.
7 Veiligheid en bewaren van gegevens
 
7.1 Gegevensbeveiliging
Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Global Health Supplements een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:
• Beveiligde bedrijfsomgeving: Global Health Supplements slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Global Health Supplements op "need-to-know"-basis. Global Health Supplements volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
• Versleuteling van betaalgegevens: Global Health Supplements maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van Global Health Supplements ).
• Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Global Health Supplements verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.
Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.
7.2 Bewaring
Global Health Supplements zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Global Health Supplements gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.
8 Contact opnemen
Global Health Supplements treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Global Health Supplements persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:
telefoon op +31(0)20-2442512
e-mail naar info@global-health-supplements.nl  
brief naar Global Health Supplements Nederland, t.a.v. Consumentenservice, 
Keizersgracht 391A - 1016 EJ Amsterdam Nederland
 
Cookiebeleid Global Health Supplements 
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door websites die je bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, alsmede om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.
Hoe wijzig ik mijn cookie-instellingen?
Cookie-instellingen wijzigen 

Je kunt op elk gewenst moment op de bovenstaande link te klikken om wijzigingen aan te brengen in je cookie-instellingen voor deze website ('de Website'). Je hebt deze instellingen opgeslagen toe je de Website eerder bezocht. Als je klikt op de bovenstaande link kun je wijzigingen aanbrengen, in geval je van gedachten bent veranderd. Denk eraan dat je deze pagina en deze linkt op elk gewenst moment kunt openen door te klikken op "cookies" in de voettekst van deze website.
Over onze cookies
Als je gebruik maakt van onze website worden een aantal cookies opgeslagen in je webbrowser. Volgens de nieuwe EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (PECR, wijziging 2011) die in werking trad op 26 mei 2011, moeten we voortaan je toestemming krijgen voordat cookies mogen worden ingesteld. In overeenstemming met deze regelgeving stellen we informatie beschikbaar over de aard van de cookies die we kunnen gebruiken op onze websites.

De PECR-wetgeving noemt één soort cookie, die wordt beschreven als 'strikt noodzakelijk' voor de werking van een website, waarvoor je toestemming als gebruiker niet nodig is. Voor alle andere cookies is je toestemming vereist. De cookies die kunnen worden gebruikt op onze websites, worden hieronder uiteengezet.
Cookies die wij beschouwen als 'strikt noodzakelijk'
De Website maakt gebruik van één specifiek cookie dat cruciaal is, wil de software (ASP.NET) goed werken: ASP.NET_SessionId. Dit cookie wordt gebruikt om een sessie-id voor de gebruiker te maken, zodat het systeem zelf de gebruiker als een unieke en individuele gebruiker kan identificeren en onderscheiden van iemand anders die naar de website kijkt. Deze informatie wordt niet buiten de systemen van Global Health Supplements gebruikt of opgeslagen, en wordt slechts tijdelijk bewaard terwijl de gebruiker toegang heeft tot accountpagina's en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen. Zonder dit cookie kan een dergelijke toegang niet beveiligd blijven, dus het gebruik ervan is zeer belangrijk.

Voor meer informatie over de nieuwe wetgeving ten opzichte van cookies raadpleeg je de website van het Information Commissioners Office op www.ico.gov.uk

Zie, see AboutCookies.org voor nuttige informatie over cookies.
Wettelijke kennisgeving bijwerken
Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties in deze kennisgeving aan te brengen. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om van deze en nieuwe aanvullende informatie te bekijken.
Copyright © 2018 Global Health Supplements